Onze Stichting

Over ons

De Stichting Schaapskudde Utrechtse Heuvelrug heeft een eigen gescheperde schaapskudde die Natuur Beheer uitvoert op de Utrechtse Heuvelrug. In opdracht van eigenaren, landgoed eigenaren, golfterreinen en andere particuliere grondbezitters onderhouden wij diverse terreinen. Ook vangen wij schapen op die elders niet meer verzorgd kunnen worden. Ook leveren onze heideschapen mooie wol die geschikt is om te spinnen, vilten of anderszins te verwerken is tot mooie en duurzame wol creaties. Elk jaar vind er medio mei/juni een schaapscheerders feest plaats. Ook organiseren wij workshops en wandelingen. Neem voor meer informatie contact op met Ester, info@schaapskuddeutrechtseheuvelrug.nl

Oproep: Help onze Schaapskudde!

Draagt u de kudde een warm hart toe en wilt u hierbij helpen? U kunt ons steunen om de kosten van de verzorging te bekostigen. Zoals schapen Muesli, om de schapen te geven wat ze nodig hebben voor hun weerstand en zo gezond te blijven, waaronder ook mineralen en vitamines. Hooi om in mindere tijden de schapen en geiten te kunnen bijvoeren. Door de grilligheid van het heden ten dagen weer, extreme droogte, zware regenval en andere weersinvloeden, is het vaker nodig om de dieren van voedsel te voorzien. Veearts en medicijnen, de gezondheid van onze dieren staat voorop. Verdere onverwachte kosten met betrekking tot huisvesting en de extra veiligheid maatregelen van onze schapen in de diverse natuurgebieden. Elke donatie zal uitsluitend ten goede komen aan de dieren van onze kudde. Wij zijn sinds 1 juni 2023 een stichting met een ANBI status.

Onze kudde is blij met elk bedrag dat U wil doneren kunt U overmaken op:

NL24 TRIO 0320 4674 30

T.n.v.  Stichting Schaapskudde Utrechtse Heuvelrug

Zie voor meer informatie de menu knoppen boven aan de pagina of email naar:

info@schaapskuddeutrechtseheuvelrug. nl

  1. De stichting heeft ten doel om een gescheperde schaapskudde zichtbaar te houden in het landschappelijk beeld van de Utrechtse Heuvelrug en het behoud van de ambachtelijke kennis van het beroep Schaapherder en het bevorderen van ecologisch verantwoord natuurbeheer en voorts al het geen in de ruimste zin met een en ander verband houd, daartoe behoort en of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het beheren van een gescheperde kudde heideschapen, het houden van een Schaapskudde en op traditionele en ecologische wijze diverse natuur terreinen op de Utrechtse Heuvelrug te laten begrazen.
  3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
  4. de instandhouding van oude inheemse schapenrassen
  5. het vervullen van een recreatieve en educatieve functie en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  6. het opvangen van schapen in nood
  7. Een Opvang en levenslange verzorging van schapen en geiten die, als ze elders economisch niet houdbaar zijn verzorgd kunnen worden.
  8. Behoud van het vak van schaapsherder en schaapskudde als onderdeel van het Cultureel Erfgoed.
  9. Vergoedingen, aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste 3 bestuurders. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een Voorzitter, een Secretaris en Penningmeester.

KvK nummer: 85324760

RSIN: 863585863

Wij zijn sinds 1 juni 2023 een stichting met een ANBI status.